Spigt voorzitter van nieuw fonds Nederlandse film

AMSTERDAM, 24 NOV. Mr. L.C.J.M. Spigt is benoemd tot voorzitter van het Nederlands Fonds voor de Film. Eerder leidde Spigt het interim-bestuur dat de opheffing van het Productiefonds en het oude Fonds voor de Nederlandse Film op verzoek van minister d'Ancona (WVC) moest laten uitmonden in het nieuwe fonds. Dit heeft de taak alle subsidiemiddelen van de rijksoverheid voor filmproduktie te verdelen. Per 1 november is het Nederlands Fonds voor de Film operationeel onder directie van Ryclef Rienstra, tot voor kort de secretaris van het Europese coproduktiefonds Eurimages.

Tot het bestuur van het nieuwe Filmfonds zijn naast Spigt toegetreden actrice M. van de Ven, bankier mr.B.F.A. de Haas (Mees Pierson), de directeur van de Nederlandse Film en Televisie Academie R. Woolley, algemeen secretaris van de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie H.J.A. Tijssen, oud-IKON-directeur dr.W. Koole en mr.B. Geersing, directeur Gemeenschappelijke Diensten NOS. Binnenkort zal de samenstelling van de adviescommissies bekend gemaakt worden.