Simons: keuring handelde 'correct' in Olvarit-affaire

DEN HAAG, 24 NOV. De Keuringsdienst van Waren heeft volgens staatssecretaris Simons (volksgezondheid) in de Olvarit-affaire “op basis van de voorschriften correct gehandeld”. Desondanks zou het niet hebben 'misstaan' als de dienst eerder contact had gezocht met andere keuringsdiensten om gericht naar de bron van de besmetting te kunnen zoeken.

De keuringsdiensten van de overheid hadden beter moeten samenwerken toen eenmaal was vastgesteld dat er bij Nutricia sprake was van grootschalige besmetting van babyvoeding, schrijft Simons vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. “Zeker in de laatste dagen voor het landelijk naar buiten komen van de gegevens over de besmetting van Olvarit-produkten is deze samenwerking voor verbetering vatbaar geweest.”

Simons trekt die conclusies uit een intern onderzoek naar de feitelijke toedracht van de inspectiewerkzaamheden door de Keuringsdienst van Waren in de Olvarit-affaire. Vorige week haalde Nutricia een miljoen potjes Olvarit met varkens- en rundvlees uit de handel omdat deze een te hoge concentratie desinfecterend middel bevatten die schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

In juni constateerde de Keuringsdienst van Waren al dat er bij Nutricia sprake was van besmetting van babyvoeding met het desinfecterende middel pTSA. De Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV), die onder het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij valt, werd daarvan niet op de hoogte gesteld. Deze dienst had toen al gericht naar de bron van de besmetting kunnen zoeken. Dat gebeurde niet.

Toen begin deze maand duidelijk werd dat het niet om een incident maar om een structureel probleem ging voor alle vleeshoudende Olvarit-produkten, had volgens Simons bij de Keuringsdienst van Waren het vermoeden kunnen rijzen dat de leverancier van het vlees - naar later bleek een vleesverwerkend bedrijf in Gorinchem - zich niet aan de voorschriften voor het gebruik van het desinfecterende middel hield. Nutricia maakte toen bekend dat het de relatie met de leverancier had beëindigd. “Het had dus niet misstaan als de Keuringsdienst van Waren in die fase reeds contact had gezocht met de Veterinaire Inspectie of met de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees om de betreffende leverancier van het vlees aan een onderzoek te onderwerpen”, aldus Simons.

De lange tijd die verstreek tussen de eerste bevindingen in juni en de gebeurtenissen begin deze maand laat zich volgens Simons verklaren door het 'aanvankelijk inzicht' dat het slechts om een incident ging dat door Nutricia direct zou worden verholpen.

Vorige week zei R. Tazelaar, directeur van het produktschap Vee en Vlees, dat de Keuringsdienst van Waren de RVV bewust niet heeft ingelicht over de besmetting bij Nutricia om zo de eigen positie als onafhankelijk keuringsinstituut te versterken. Het kabinet wil beide keuringsdiensten laten opgaan in een geprivatiseerd keuringsbureau.