Senaat steunt belastingverdrag Nederland-VS

DEN HAAG, 24 NOV. De Eerste Kamer heeft gisteren het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten goedgekeurd.

CDA-senator Stevens typeerde het verdrag als het “best haalbare onderhandelingsresultaat”. Afgelopen weekeinde gaf de Amerikaanse senaat haar fiat aan het verdrag, dat moet voorkomen dat inkomsten zowel in de VS als in Nederland worden belast. Eind vorig jaar bereikte de Amerikaanse en Nederlandse onderhandelinsdelegatie na twaalf jaar onderhandelen een akkoord. Het nieuwe verdrag vervangt de overeenkomst van 1948, die in 1965 is geamendeerd. De nieuwe verdragsbepalingen zijn per 1 januari 1994 van kracht. In een kort debat in de Eerste Kamer zei staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) dat er een centraal meldpunt komt op zijn ministerie waar de verschillende belastinginspecties vragen en knelpunten kunnen melden. Volgens de staatssecretaris sluit een dergelijke vraagbaak aan bij zijn voornemen om regelmatig het parlement op de hoogte te brengen over de interpretatie-perikelen over de verdragsbepalingen.