Schadevergoeding ƒ 7500 van Polak voor Hermans

AMSTERDAM, 24 NOV. De publicist Bob Polak moet aan de schrijver W.F. Hermans 7.500 gulden schadevergoeding betalen voor zijn medewerking aan het boekje Pang, De oorlogsjaren. Ook de proceskosten (2.500 gulden) komen voor zijn rekening, bepaalde vanmorgen de Amsterdamse rechtbank. Polak betaalt bovendien 2.500 gulden voor elke volgende inbreuk op het auteursrecht van Hermans.

De rechtbank achtte het in december 1992 verschenen boekje grievend en lasterlijk jegens Hermans, 'in ieder geval' nu Polak de indruk heeft gewekt dat alle passages door Hermans zelf zijn geschreven. Op de omslag wordt Hermans als auteur genoemd en ook de meeste fragmenten zijn aan zijn werk ontleend.

Het vonnis noemt met name enkele door Polak geschreven fragmenten ongepast waarin de contacten voorkomen die Hermans zou hebben gehad met leden van Kultuurkamer. Hoewel deze fragmenten volgens de rechtbank nog niet wijzen op 'fout gedrag' van de schrijver, zoals Hermans in zijn eis had gesteld, zetten ze de lezer wel aan tot 'nadenken'. In dit geval is dat grievend. Dat Polak zich in zijn verdediging beroept op de eeuwenoude traditie van de literaire mystificatie doet volgens de rechtbank niet ter zake, omdat het 'kortweg ongepast' is, iets te laten doorgaan voor het werk van een ander.

In maart van dit jaar eiste Hermans van Polak een schadevergoeding van 50.000 gulden alsmede royalties, een eis die de rechtbank heeft afgewezen.