Rusland kiest voor de adelaar

MOSKOU, 24 NOV. Twee jaar na de ontbinding van de Sovjet-Unie heeft Rusland een nieuw symbool dat de oude hamer en sikkel moet gaan vervangen. Het lijkt sprekend op het wapen van de tsaren, zoals Peter de Grote dat heeft laten ontwerpen.

Het ontwerp voor het nieuwe wapen werd gisteren in Moskou gepresenteerd door de commissie die daartoe twee jaar geleden door president Jeltsin was ingesteld. De presentatie verliep overigens wat rommelig, doordat er twee ontwerpen bleken te circuleren.

Het nu voorgestelde embleem bestaat uit een goudkleurige tweekoppige adelaar met drie kronen, tegen een rode achtergrond. De drie kronen symboliseren de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht. In het hart van het wapen staat een afbeelding van St. Joris en de draak, het embleem van de stad Moskou.

“Het idee was Ruslands oude wapen te herstellen, hoewel elementen daarvan weinig te maken hebben met de situatie van vandaag”, zei Georgi Vilinbaknov, hoofd van de Russische wapenkundige dienst die twee jaar geleden door Jeltsin is opgericht. Ontwerpen met beren, denneboompjes en hamer en sikkels werden door de heraldische dienst verworpen. Het nu gekozen ontwerp moet nog door de president en het op 12 december nieuw te kiezen parlement worden goedgekeurd.

Een nieuw wapen is nodig nu de oude symbolen van het communisme in hoog tempo uit de gratie raken. Vorige week nog is een groot sculptuur met hamers, sikkels en het woord 'vrede' op de Lenin-prospekt verwijderd. Maar op politie- en militaire uniformen prijkt nog steeds de hamer en sikkel. En president Jeltsin schrijft zijn decreten nog op briefpapier met in het briefhoofd 'proletariërs aller landen verenigt u!', zo bekende Jeltsins woordvoerder Anatoli Krasikov gisteren.

De regering hoopt het nieuwe embleem ook voor commerciële doeleinden te kunnen gebruiken. Bedrijven en organisaties kunnen het recht op het gebruik van de tweekoppige adelaar kopen, bijvoorbeeld voor hun eigen briefpapier, hun gebouwen of de etiketten van hun produkten.