Pronk: hulp aan Suriname wordt deels hervat

PARAMARIBO, 24 NOV. Minister Pronk heeft Suriname toegezegd dat een deel van de stopgezette ontwikkelingshulp zal worden hervat.

Dat is gisteren in Paramaribo bekendgemaakt, aan het einde van een ééndaags bezoek van Pronk. In Suriname wordt de toezegging gezien als een doorbraak in de impasse in de hulprelatie tussen beide landen. Zijn Surinaamse ambtgenoot R. Assen noemt het resultaat van Pronks bezoek “verrassend”. Nederland zette de betalingsbalanssteun en de hulp aan de productiesector in juli stop omdat Suriname geen vooruitgang boekte met de beloofde economische sanering. Andere hulp ging wel door.

Suriname mag nu weer voorstellen doen voor herstel van dijken, bruggen en wegen - infrastructurele projecten die deel uitmaken van de hulp aan de produktiesector. Ook wil Pronk geld uittrekken voor sociale projecten. Voor de medicamentenvoorziening is voor 1994-96 twaalf miljoen gulden gegarandeerd. Nederland zal tevens het herstel financieren van de oliepalmfabriek van Patamacca en de politieposten die gedurende de guerilla in het binnenland schade hebben opgelopen. Uit ontwikkelingsgeld zal ook een 'paleis van justitie' worden gebouwd. Sinds het kantongerecht drie jaar geleden afbrandde, is de rechterlijke macht slecht behuisd.

Volgens Pronk betekende het bevriezen van een deel van de hulp overigens niet dat de geldmiddelen voor Suriname zijn verminderd. In 1992 is 92 miljoen gulden besteed aan ontwikkelingshulp. Ondanks de bevriezing van een deel van de hulp in juli was per 16 november dit jaar voor 99 miljoen gulden aan hulp aan Suriname besteed.

In Suriname is ook verheugd gereageerd op een 'de-escalerende' nuance die Pronk heeft aangebracht in de eis van Nederland dat Suriname voor begeleiding van het economisch herstel aanklopt bij het IMF. Volgens Pronk kan Nederland alleen op advies van het IMF betalingsbalanssteun verlenen - maar is de bereidheid te helpen wel aanwezig. De leiders van de regeringspartijen hebben uit hun onderhoud met Pronk begrepen dat het voor Nederland moeilijk is het IMF te negeren. Bij het geven van betalingsbalanssteun aan landen wordt naar het oordeel van het IMF gehandeld.

Suriname heeft steevast geweigerd het IMF te vragen de economische sanering te begeleiden, maar wil het fonds wel vragen om 'technische' assistentie. Het IMF heeft al enkele missies naar Suriname gezonden om de techniek te toetsen van het 'structurele aanpassingsprogramma' dat de regering heeft opgesteld. In december komt een volgende missie in het land aan.

Politicus en vakbondsleider Fred Derby verklaarde gisteren dat naar een formule wordt gezocht om beide partijen “in hun waarde te laten”. Pronk is ervan overtuigd dat Nederland en Suriname de impasse in de ontwikkelingsrelatie kunnen doorbreken. “De wil om bruggen te slaan is aan beide zijden aanwezig maar het kost wel even tijd”, aldus Pronk op een persconferentie bij het slot van zijn bezoek gisteren.

Suriname heeft enkele nieuwe voorstellen gedaan voor begeleiding van het SAP, onder meer een gemengde commissie van Surinaamse en Nederlandse deskundigen, met technische assistentie van internationale organisaties als het IMF.