Politie en ECD onderzoeken chaos Vie d'Or

ROTTERDAM, 24 NOV. Justitie in Einhoven heeft de Economische Controle Dienst (ECD) en de politie in Brabant belast met een opsporingsonderzoek naar de in opspraak gemaakte levensverzekeraar Vie d'Or uit Veldhoven. Dit heeft persofficier mr. G.J. Regelink vanochtend desgevraagd bevestigd.

Vie d'Or werd afgelopen donderdag door de Verzekeringskamer onder curatele gesteld, nadat de deze maand aangetreden directeur B. Lieuwma (ex-Axa Equity & Law) de alarmbel had geluid. Hij vermoedt dat de oude directie miljoenen heeft doorgesluisd naar privé-rekeningen in Curaçao en meent dat de verzekeraar nu niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Het onderzoek richt zich volgens Regelink op het geven van onterechte provisies aan tussenpersonen, waarbij speciaal de rol van voormalig directeur F.M. zal worden onderzocht. Regelink wil niet zeggen of de voor zover bekend voortvluchtige F.M. al is gehoord.

F.M. wordt in het vandaag verschenen Verzekerings Magazine, een blad voor verezekeraars, in verband gebracht met een omvangrijk witwas-circuit. Het blad suggereert bovendien dat een voormalige compagnon van F.M. na een gevangenisstraf voor een drugsdelict onder verdachte omstandigheden om het leven is gekomen. Volgens Regelink is het tweede deel van het onderzoek gericht op de onjuiste informatie die Vie d'Or aan de Verzekeringskamer zou hebben verstrekt.

De polishouders hebben gisteren tijdens een besloten vergadering in Eindhoven een belangenvereniging opgericht, zo heeft bestuurder R.J. Schalkwijk vanochtend desgevraagd bevestigd. De polishouders vrezen dat Vie d'Or na een faillissement niet meer in staat is de verplichtingen te kunnen nakomen.

Volgens Schalkwijk zijn er duizenden van de in totaal 13.000 polishouders van Vie d'Or geïnteresseerd om via een vereniging schade af te wenden. Schalkwijk kan nog niet zeggen hoeveel leden de vereniging heeft, omdat vandaag de vereniging pas formeel wordt opgericht.

De assurantie-tussenpersonen, die naar verluidt hoge provisie incasseerden voor het verkopen van de verzekeringen van Vie d'Or, overwegen zelf ook een belangenvereniging van intermediairs Vie d'Or op te richten die bedoeld is om de Belangenvereniging Polishouders Vie d'Or te ondersteunen.

Op de vergadering van polishouders waren ook vertegenwoordigers van Vie d'Or zelf aanwezig. De nieuwe directie heeft haar volledige vertrouwen in de belangenvereniging uitgesproken en haar volledige medewerking toegezegd, zo verklaart het verenigingsbestuur.

De vereniging adviseert haar leden dringend niet tot afkoop van de verzekeringen over te gaan. Volgens de vereniging roept dat juist het faillissement over Vie d'Or af. Vanochtend bleek dat de Verzekeringskamer al een stokje heeft gestoken voor het afkopen van de polissen. Hangende het onderzoek krijgen de polishouders geen mogelijkheid tot afkoop.

De belangenvereniging heeft zich verzekerd van juridische bijstand. Schalkwijk wil nog niet zeggen welke stappen worden overwogen. Eind van de week hoopt hij uitsluitsel te kunnen geven. Vanochtend is bij Vie d'Or de door de Verzekeringskamer aangestelde bewindvoerder C. Boet (ex-Amev) gearriveerd. Hij moet onderzoeken hoe groot de verliezen zijn. Volgens de laatste schattingen is er een tekort van 20 miljoen gulden, maar rest nog een reserve van circa 350 miljoen gulden.

De directeur van de Nederlandse Vereniging van Assurantie-Adviseurs NVA, H. Scheffer, heeft vanochtend in het Verzekerings Magazine zijn vrees uitgesproken dat er nog enkele kleine verzekeraars in de problemen kunnen komen door de afgifte van te hoge garanties.

    • WABE van ENK