Opleiding radiologie VU wordt gesloten

ROTTERDAM, 24 NOV. De opleiding tot radioloog in het ziekenhuis van de Vrije Universiteit in Amsterdam wordt gesloten omdat hij niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Het bestuur van het VU-ziekenhuis is in beroep gegaan tegen dit besluit van de landelijke Specialisten Registratie Commissie (SRC).

De SRC heeft besloten de opleiding in het VU-ziekenhuis per 1 oktober 1994 te sluiten. Daarmee houdt de SRC zich aan de gebruikelijke opzegtermijn van een jaar. Er zijn bij de afdeling een tiental radiologen in opleiding. Zij moeten proberen elders een (schaarse) opleidingsplaats te krijgen als het oordeel over de VU-opleiding negatief blijft. Het ziekenhuisbestuur zegt dat er bij de afdeling radiologie problemen van vooral organisatorische aard bestaan.

Secretaris dr. J. Felderhof van de Specialisten Registratie Commissie kan niet zeggen wat er in het beoordelingsrapport over de VU-radiologen staat. Felderhof: “Dat is zelfs voor de betrokken groep deels geheim. In het algemeen wordt bij dit soort beslissingen het opleidingsklimaat onvoldoende geacht.” Bij een beoordeling wordt gelet op organisatie, maar ook op wetenschappelijke produktie van de stafleden van de opleiding. Een sluitingsbeslissing is zeldzaam. Felderhof schat dat de 150 tot 170 jaarlijkse visitaties gemiddeld eenmaal per jaar tot een sluiting leiden.

Volgens een woordvoerder van het VU-ziekenhuis heeft een SRC-visitatiecommissie tijdens een regulier vijfjaarlijks bezoek in 1992 tekortkomingen geconstateerd. De VU kreeg toen een jaar de tijd om orde op zaken te stellen. Een extern bureau heeft dit voorjaar geadviseerd hoe de zaak weer op poten kon worden gezet. Afgelopen zomer heeft een interimmanager de dagelijkse leiding overgenomen van afdelingshoofd prof.dr. J. Valk.

Het VU-ziekenhuis ontkent berichten in dagblad Het Parool dat als gevolg van de chaos bij radiologie onnodige operaties zijn uitgevoerd. “Op de 560 meldingen van fouten die het afgelopen jaar bij onze foutmedling-commissie zijn binnengkomen is er niet een bij over een overbodige operatie. Ook bij de inspectie zijn geen klachten binnengekomen”, aldus de woordvoerder.