'Nederlandse taal krijgt een officiële status in Eurokorps'

BRUSSEL, 24 NOV. De Nederlandse taal krijgt een officiële status bij het Eurokorps, naast het Frans en het Duits. De Belgische minister van defensie Leo Delcroix zei gisteren voor de BRT-radio dat daarover zo goed als overeenstemming was bereikt. De Franse minister Léotard had al ingestemd. Het wachten is nog op Bonn, maar Delcroix verwachtte geen bezwaren. België dreigde eerder deze maand de kredieten aan het Eurokorps op te schorten en de Belgische eenheden terug te trekken, als het Nederlands niet zou worden erkend.

De drie eisen die Delcroix heeft gesteld lijken allemaal te worden ingewilligd. Er zal bij officiële plechtigheden van het korps ook Nederlands gesproken worden. Documenten worden voortaan ook in het Nederlands vertaald. Bij gelegenheden waarbij simultaan-vertaling wordt toegepast, wordt ook het Nederlands aangeboden. Tot dit najaar toe was het Eurokorps een Frans-Duitse aangelegenheid. Op het hoofdkwartier in Straatsburg spraken de officieren zoveel mogelijk hun eigen taal of het Engels, de meest gebruikte werktaal in NAVO-verband. De bevelhebbers van het Eurokorps zeiden in een reactie op Delcroix deze drie talen “het absolute maximum” te vinden.

Vooral in Vlaanderen was grote opschudding ontstaan toen bleek dat Nederlands geen enkele status had in Straatsburg. Het lijden van Vlaamse soldaten in de Eerste Wereldoorlog die de bevelen van hun Franstalige officieren niet begrepen, speelt nog steeds een grote rol in het Vlaamse nationale bewustzijn. De vrees groeide dat de geschiedenis zich zou herhalen, temeer omdat vrijwel de gehele Belgische landmacht wordt ondergebracht bij het Eurokorps, dat op termijn 50.000 man sterk moet zijn. De eenheden van het Eurokorps werden (en worden) allemaal in hun eigen taal gecommandeerd, door hun eigen officieren.

In de Waalse pers wordt de Franse toegeeflijkheid voor de Vlaamse eisen verklaard uit het belang dat Parijs bij de GATT-onderhandelingen zelf hecht aan het recht op culturele eigenheid. Zo wil Frankrijk dat de Franstalige tv en film extra beschermd worden tegen de import van Engelstalige produkties. In Straatsburg wordt nu afgewacht of Spanje het Belgische voorbeeld zal volgen. Madrid heeft inmiddels 3500 man ter beschikking van het Eurokorps gesteld. Het ligt voor de hand dat het ook zal vragen Spaans als officiële taal van het Eurokorps toe te laten. De Franse Eurokorps-stafchef François Clerc lijkt daarmee z'n trekken thuis te krijgen. Vorig weekend wees hij de eis voor erkenning van het Nederlands voor de Franse tv af met de woorden: “Laten we een militair hoofdkwartier vooral niet verwarren met een parlement”.

    • Folkert Jensma