Mr. J.H.P. Donner, voorzitter van de ...

Mr. J.H.P. Donner, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, gaat de commissie voorzitten die het functioneren van het openbaar ministerie moet onderzoeken. Minister E.M.H. Hirsch Ballin (justitie) heeft dat gisteren bekendgemaakt.

De commissie wordt op verzoek van de Tweede Kamer ingesteld. Die toonde zich bij de behandeling van de begroting van Justitie, enkele weken geleden, bezorgd over de organisatie van het OM. De commissie zal onder meer aandacht geven aan het ontstaan van zogenoemde 'vormfouten' en onderzoeken of minister en Tweede Kamer het OM niet te veel overbelasten door het steeds intensievere criminaliteitsbeleid.

Andere leden van de commissie zijn onder anderen R.J. Hoekstra, secretaris-generaal van het ministerie van algemene zaken, prof.dr. U. Rosenthal, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en prof.ir. W.C.L. Zegveld, bijzonder hoogleraar in de technologie-economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.