Milieuwerkgroep

ENSCHEDE, 24 NOV. De Natuur en Milieuwerkgroep Twente is tegen het doortrekken van de Betuwelijn via Twente, de bouw van een terminal voor containers in Weerselo en het verbinden van het Twentekanaal met het Mittellandkanaal in Duitsland.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de werkgroep erop aangedrongen over twee weken nog niet te besluiten tot de aanleg van de Betuwelijn. Zo'n beslissing houdt volgens de organisatie vanzelf in dat ook de noordelijke aftakking via Twente naar Duitsland er komt. Over de plannen voor doortrekking van het Twentekanaal naar het Mittelandkanaal is de Natuur- en Milieuwerkgroep zeer verbolgen. Een kansrijke variant van het tracé loopt via het kanaal Almelo-Nordhorn. Dit water heeft echter zulke grote natuurwaarden dat het een wettelijk bescherming krijgt. De overslag voor containers in Weerselo vormt naar de opvatting van de werkgroep eveneens een niet te verteren aantasting van natuur en landschap.