Lijken gebruikt bij verkeersproeven

BONN, 24 NOV. De Duitse bisschoppen zijn geschokt, de Duitse ANWB (ADAC) is verontwaardigd en de verantwoordelijke minister zegt er niets van te hebben geweten. Het is niettemin waar: aan de universiteit van Heidelberg zijn de afgelopen twintig jaar meer dan 200 lijken gebruikt bij verkeersproeven. De universiteit heeft de juistheid van dit bericht in het massablad Bildzeitung intussen bevestigd.

Bij de proeven, waarmee nabestaanden schriftelijk zouden hebben ingestemd, werden verkeersongelukken nagebootst en gefilmd. De lijken, onder hen ook elf kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar, werden in de veiligheidsriemen van testauto's gezet en van sensoren voorzien om de gevolgen te meten van met afstandbediening geënscèneerde botsingen. De proeven, die in het pathologisch instituut van de universiteit werden gedaan, geschiedden in opdracht en voor rekening van de vereniging 'Automobil-Technik', waarin circa veertig Duitse autofabrieken en toeleveranciers deelnemen. De directie van Mercedes, dat ook lid is, heeft vanmorgen al laten weten dat zij niet op de hoogte was van het karakter van de proeven en er desgevraagd ook nooit mee zou hebben ingestemd.

Bild zou zichzelf ontrouw zijn geweest als het niet ook een schets van het verloop van zo'n test had gegeven. Het blad put daarvoor uit een laboratoriumverslag van een test uit 1986, waarvoor het lijk van een 47-jarige man achter het stuur van een Opel Kadett was gezet, dat na een botsing ernstig gemutileerd raakte.

De Heidelbergse hoogleraar dr. Dimitrios Kallieris, die de leiding had bij de proefnemingen, heeft op de nu massaal losgekomen kritiek gereageerd door te zeggen dat de tests met lijken de veiligheid van levenden moesten dienen. De geleerde zegt Bild voorts dat hij zelf drie kinderen heeft en dat de ouders van dode kinderen wier lijken bij de tests gebruikt werden hiervoor schriftelijk toestemming hadden gegeven. 'Lijken geven betere meetresultaten dan poppen', heet het in een tot nu toe geheim gebleven rapport van zijn instituut.

De Duitse ANWB vindt dat de tests direct moeten worden verboden. De Duitse bisschoppen vinden dat ook: “Ook doden hebben menselijke waardigheid en die verbiedt dergelijke experimenten.” Klaus von Trotha, wetenschapsminister in de deelstaat Baden-Württemberg (waar Heidelberg ligt): “Wij wisten nergens van.”

    • J.M. Bik