Kabinet stemt in met waarborgfonds

DEN HAAG, 24 NOV. De Tweede Kamer stemt in met de komst van een waarborgfonds dat werknemers met een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid, zoals chronisch zieken, in staat moet stellen zich particulier te verzekeren tegen het 'WAO-gat'.

Het gaat om werknemers die zich niet op de gebruikelijke wijze tegen arbeidsongeschiktheid aanvullend kunnen verzekeren, noch privé, noch via hun werkgever. De Eerste Kamer eiste afgelopen zomer zo'n regeling, anders zou ze de veelbesproken WAO-wetgeving, die sinds 1 augustus geldt, van het kabinet verwerpen. Staatssecretaris Wallage (sociale zaken) beloofde toen wettelijke maatregelen om de instelling van een onderling waarborgfonds mogelijk te maken. De belangstelling voor het fonds is klein. Tot nu toe meldden zich nog maar 800 gegadigden bij de verzekeraars. De verzekeraars rekenden op 17.000 konden aanmeldingen.