HBO-Raad ziet af van aparte 'plus'-opleiding

DEN HAAG, 24 NOV. De vereniging van hogescholen, HBO-Raad, ziet af van het idee om onder de naam 'HBO-Plus' aparte, verzwaarde leerroutes te maken voor een selecte groep studenten.

Dat heeft een woordvoerder van de raad vanochtend bevestigd. Het idee wekte volgens haar “teveel associaties met een aparte opleiding voor de beste studenten - en dat is niet de bedoeling.” Zij onderstreept dat de hogescholen wèl de mogelijkheden willen vergroten voor alle studenten om innovatief bezig te zijn en te variëren in niveau. Dat voornemen spreken zij uit in een vanmiddag gepresenteerde beleidsagenda. Het 'HBO-Plus' is daarin niet opgenomen.

Het idee om een beperkte groep studenten een aparte vierjarige leerroute aan te bieden, kwam vorige maand ter sprake tijdens informeel overleg van de HBO-Raad met staatssecretaris Cohen (hoger onderwijs). Zo'n 'HBO-Plus' zou goed aansluiten op de arbeidsmarkt, het onderwijs van de hogescholen een nieuwe impuls kunnen geven en studenten voorbereiden op zelfstandige, innovatieve functies. Afgestudeerden zouden zich kenmerken door een innovatieve attitude, probleemoplossend vermogen en verdiepte kennis van het betrokken beroep.

Binnen de hogescholen oogstte het idee behalve lof ook kritiek, omdat een aparte leerroute 'degradatie' van de reguliere hbo-studenten zou inhouden. Ook de verhouding tot 'masters'-opleidingen binnen het hbo - een vervolgopleiding na afronding van de reguliere studie - was onduidelijk. De Raad van Centrale Ondernemersorganisaties (RCO) reageerde in een notitie over het HOOP sterk afwijzend op het idee. De raad vond dat het hbo zich met zo'n opleiding teveel zou spiegelen aan de universiteiten. Bovendien “is het risico niet denkbeeldig dat het 'gewone hbo' eerder een hbo-min zal worden”. De RCO is overigens óók tegen een scheiding tussen 'excellente' en 'algemene' leerwegen aan de universiteiten.

Staatssecretaris Cohen heeft in zijn Hoger Onderwijs en Onderzoeks Plan (HOOP) zelf voorgesteld aan de universiteiten te komen tot zo'n onderscheid tussen 'excellente' en 'algemene' leerwegen, waarbij de eerste opleiden voor wetenschappelijke functies, de tweede voor opleidingen waarvoor een academische studie 'dienstig' is. Cohen toonde zich voorzichtig positief over het idee zoiets ook voor het hoger beroepsonderwijs mogelijk te maken , maar beklemtoonde dat het niet ten koste mocht gaan van het reguliere hbo.

Voorzitter H. Kemner van de HBO-Raad onderstreepte vanochtend dat het hbo vasthoudt aan de doelen die met het idee voor een verzwaarde leerroute werden beoogd. “Het HBO-Plus is maar één van de gedachten geweest in intern beraad.”