Den Haag akkoord met bouw tunnel onder Koningskade

DEN HAAG, 24 NOV. Met de aanleg van een tunnel voor auto's en bussen wil de gemeente Den Haag een einde maken aan de verkeersoverlast rondom het Centraal Station en het Malieveld. Het college van B en W ging gisteren akkoord met de bouw van het tunnelcomplex, dat in 1998 moet worden geopend. De kosten bedragen 172 miljoen gulden.

Volgens de plannen moet het autoverkeer in de Rijnstraat, tussen het station en het ministerie van VROM, de Koningskade en de Bezuidenhoutseweg ondergronds gaan rijden. Alleen trams en niet-gemotoriseerd vervoer blijven boven de grond. In de tunnels worden aparte busbanen aangelegd.

Tegelijkertijd ondergaat het Centraal Station een ingrijpende verbouwing. Om de ingangen tegenover het VROM-gebouw meer toegankelijk te maken, laat de NS onder meer een glazen zijwand en winkelruimtes bouwen. De Spoorwegen verwachten dat het aantal reizigers dat van het Centraal Station gebruikmaakt in het jaar 2010 zal zijn verdubbeld. Nu komen er dagelijks zo'n tachtigduizend reizigers. De verbouwing van het station gaat 7,4 miljoen gulden kosten.

Volgens wethouder H. Meijer (verkeer) zijn de aanpassingen noodzakelijk in het streven de Haagse binnenstad autoluw te maken. In het gebied rondom het Centraal Station werken enige tienduizenden mensen bij ministeries en dienstverlenende bedrijven. De komende jaren komen daar onder meer het nieuwe stadhuis en het ministerie van WVC bij. De concentratie van kantoren bij het station betekent volgens de gemeente dat het aantal arbeidsplaatsen op loopafstand van CS de komende vijftien jaar met veertigduizend zal toenemen. Voor een drukke bovengrondse autoroute - er rijden meer dan duizend auto's per uur - is daarom geen plaats meer, vindt Meijer.

De ondertunneling van de Koningskade zal volgens de gemeente ook de verbinding tussen het Malieveld en de binnenstad herstellen. Het Malieveld en het ernaast gelegen park de Koekamp hebben nu geen duidelijke functie in de stad, aldus Meijer. De financiering van de autotunnel bij het station is volgens de wethouder bijna rond. De gemeente betaalt zelf 47 miljoen gulden, van het rijk verwacht Den Haag ruim 100 miljoen te krijgen.

De plannen maken deel uit van een grote herinrichting van de Haagse binnenstad, onder de naam 'Den Haag Nieuw Centrum'. De rijksoverheid gaf het stadsplan afgelopen zomer de status 'sleutelproject', wat inhoudt dat het rijk meebetaalt aan de investeringen van in totaal 2,6 miljard gulden. Het terugdringen van het autoverkeer en de uitbreiding van het openbaar vervoer staan centraal bij de ontwikkeling van de plannen. Met de vernieuwing van de binnenstad hoopt het gemeentebestuur meer binnen- en buitenlandse bedrijven en instellingen naar Den Haag te krijgen.