Commissie: voor saneren grond prijzen omhoog

DEN HAAG, 24 NOV. Energiebedrijven moeten hun prijzen licht verhogen om hun verontreinigde grond te saneren. Een gemiddeld huishouden gaat voor gas en elektriciteit ongeveer 20 gulden per jaar meer betalen.

Dit voorstel staat in een rapport dat een commissie onder leiding van R. Welschen, burgemeester van Eindhoven, gisteren aan minister Alders (VROM) heeft aangeboden. De commissie is vorig jaar door de minister ingesteld om oplossingen aan te dragen voor de praktische problemen die zich voordoen bij het saneren van vervuilde grond.

Eén van die problemen is dat van het principe 'de vervuiler betaalt' weinig terechtkomt, waardoor de overheid voor het merendeel van de kosten opdraait. De commissie stelt voor om de huidige gebruikers van vervuilde grond te betrekken bij de sanering. Energiebedrijven zouden alle vervuilde gasfabriekterreinen met een jaarlijks bedrag van 200 miljoen gulden per jaar in twintig jaar kunnen saneren. De extra kosten die ze maken kunnen worden doorberekend in de energieprijzen. Ook de gebruikers van vervuilde afvalstortplaatsen kunnen op deze manier hun grond reinigen.

De commissie adviseert Alders verder om extra geld vrij te maken voor onderzoek naar goedkopere technieken van bodemsanering omdat de huidige methoden zeer kostbaar zijn. Ook moet de nadruk bij verontreinigde grond op beheersing komen te liggen en niet op sanering. Door alleen de ernstig vervuilde grond aan te pakken en minder urgente vervuiling vooruit te schuiven is op korte termijn meer geld beschikbaar, aldus het rapport.

Een andere mogelijkheid om geld te besparen is om licht vervuilde grond opnieuw te gebruiken. Waar dit mogelijk is moet de grond zelfs worden hergebruikt zonder het eerst te reinigen, stelt de commissie.

Dit laatste voorstel roept grote weerstand op bij de milieu-organisaties Natuur en Milieu en Nederland Gifvrij. Volgens hen “dreigt steeds meer verontreinigde grond onder twijfelachtige milieucondities te worden hergebruikt in plaats van grondig te worden gereinigd”.