Chemie wil naar 20 pct minder energie

ROTTERDAM, 24 NOV. De chemische industrie in Nederland zal ernaar streven haar energie-efficiency in het jaar 2000 met ongeveer 20 procent te verbeteren. De bedrijfstak heeft daarover afspraken gemaakt met de overheid. Vanmiddag is het akkoord officieel in Den Haag getekend.

Het energiegebruik en het produktieniveau van 1989 vormen het uitgangspunt. De nog grotere energie-efficiency in één van de belangrijkste bedrijfstakken in Nederland moet vooral worden bereikt door de ontwikkeling en de introductie van nieuwe energiezuinige technieken zoals warmte-krachtkoppeling. De grote chemische bedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor 80 procent van het energiegebruik in de chemische sector, hebben als eerste de meerjarenafspraak ondertekend. De afspraken over energiebesparing tussen Economische Zaken, de Novem en de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) vloeien voort uit de doelstellingen in het Nationaal Milieubeleidsplan.

Met maatregelen om energie te besparen en de efficiency te verbeteren draagt de chemische industrie bij aan het verder beperken van de uitstoot van kooldioxide. 10 procent van de hoeveelheid kooldioxide die in Nederland vrijkomt door menselijke activiteiten, is afkomstig van de chemische industrie.