CDA: belasting huiseigenaren lager

DEN HAAG, 24 NOV. De CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat het huurwaardeforfait volgend jaar omlaag moet. Het kabinet heeft voorgesteld het forfait, een bedrag dat huiseigenaren bij hun belastbaar inkomen moeten tellen, te 'bevriezen' op het niveau van 2,9 procent van de waarde van de woning in bewoonde staat. Het CDA meent dat dit 2,7 procent moet zijn, omdat de waarde van de huizen de laatste jaren is gestegen. Omdat ook de VVD een lager huurwaardeforfait wil, tekent zich in het parlement een potentiële meerderheid hiervoor af, al moet het debat met de regering over deze belastingmaatregel nog worden gevoerd.