CDA aarzelt over euthanasie-regeling

DEN HAAG, 24 NOV. Het is onduidelijk of de Eerste Kamer de euthanasie-regeling van de regering zal steunen. Een onbepaald aantal CDA-senatoren heeft “zeer zwaarwegende bezwaren” tegen het voorstel. Dit bleek gistermiddag bij de behandeling in de Eerste Kamer van de wijziging van de Wet op de Lijkbezorging waarin de euthanasie-kwestie geregeld wordt.

Alleen de PvdA-woordvoerder Van den Berg in de senaat sprak gistermiddag namens zijn hele fractie steun uit voor de regeling. Wanneer bij de stemming volgende week blijkt dat meer dan 6 leden van de CDA fractie hun steun onthouden wordt het voorstel verworpen.

VVD, D66 en Groenlinks zijn tegen het regeringsvoorstel omdat de regeling “te ruim” is: niet alleen euthanasie, levensbeëindiging door een arts op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt, maar ook levensbeëindiging zonder verzoek worden in een meldingsprocedure ondergebracht. Deze drie fracties vinden echter dat er principieel onderscheid gemaakt moet worden tussen beide vormen van levensbeëindiging. Zoals bijvoorbeeld VVD-woordvoerder Heijne Makkreel zei, gaat het bij levensbeëindiging zonder verzoek om moord of doodslag. D66-senator Wessel-Tuinstra vond het voorstel “ethisch aanvechtbaar, juridisch ondeugdelijk, staatsrechtelijk laf en democratisch slecht”. Ruim tien jaar geleden was zij indienster van een initiatiefwet waarin euthanasie onder voorwaarden wordt gelegaliseerd. De wet werd eerder dit jaar door de Tweede Kamer verworpen.

Het regeringsvoorstel wordt door de kleine christelijke partijen verworpen omdat zij zich verzetten tegen het door mensen beëindigen van het door God gegeven leven.

CDA-woordvoerder Fleers vroeg op een aantal punten extra waarborgen van minister Hirsch Ballin (justitie). De voorgestelde regeling gaat uit van een meldingsprocedure voor artsen die al dan niet op verzoek het leven van een patiënt hebben beëindigd. De arts stuurt een formulier naar de lijkschouwer, eveneens een arts, die beoordeelt of er sprake is van “onnatuurlijke dood”. In dat geval gaat de melding door naar de officier van justitie die toetst of de aan alle in de jurisprudentie vastgelegde zorgvuldigheidsvereisten is voldaan. In de praktijk blijkt dat justitie bijna in alle gevallen besluit tot seponering.

Pag.3: Controle van meldingen

Hirsch Ballin kwam tegemoet aan de vraag van de CDA-fractie om meer controle in te bouwen bij de beoordelingen van de meldingen. Zo zal de registratie van de meldingen gebruikt worden om te bepalen of uit bepaalde delen van het land of door bepaalde instellingen opvallend veel of juist opvallend weinig meldingen binnenkomen. Ook worden instellingen en familie waarschijnlijk betrokken in de meldingsprocedure. De CDA-fractie wil op die manier zekerheid inbouwen dat een arts altijd melding doet van euthanasie of van doding niet op verzoek.

Hirsch Ballin deed echter geen toezeggingen op het punt van verscherpte handhaving van de euthanasiepraktijk waarom de CDA-fractie ook had gevraagd.

De christendemocraten willen dat Justitie actief naar doktoren gaat zoeken die euthanasie hebben gepleegd. Zij vinden dat het openbaar ministerie meer mensen en tijd moet vrijmaken voor de jacht op artsen die het niet zo nauw nemen.