Brinkman wil nieuw advies van SER over WAO

DEN HAAG, 24 NOV. CDA-fractieleider Brinkman wil dat er nog voor de kabinetsformatie van volgend jaar een nieuw advies van de SER komt over de WAO. Hij heeft het kabinet vanmiddag opgeroepen zo'n adviesaanvraag te doen.

Brinkman vindt dat de terugdringing van het aantal arbeidsongeschikten te langzaam gaat en dus te weinig besparingen in de collectieve uitgaven oplevert.

Brinkman stelt zich daarmee op tegenover het kabinet en coalitiepartner PvdA. De Tweede Kamer is vanmiddag begonnen aan de het debat met het kabinet over het rapport van de parlementaire enqêtecommissie-Buurmeijer, die de uitvoering van de sociale verzekeringen heeft onderzocht.

PvdA-fractieleider Wöltgens vindt dat de nieuwe wetgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid en ziekte serieus moet worden genomen en een kans moet krijgen. “Belangrijke sociale wetgeving leent zich niet voor jojo-beleid”, zei Wöltgens. Brinkman liet weten de uitkeringen van de bestaande WAO'ers niet per se te willen verlagen, maar dat de discussie daarover ook niet mag stoppen. Hij vindt dat het kabinet zich daarbij veel te passief opstelt. Bij het vorige WAO-besluit, dat pas tot stand kwam nadat het kabinet een paar maal bijna was gevallen, speelde het - verdeelde - SER-advies een belangrijke rol.

D66 voelt op dit moment niets voor verdere ingrepen in de WAO, zo maakte fractieleider Van Mierlo duidelijk. De partij stelt vraagtekens bij de uitwerking die de recente wetswijzigingen op het gebied van de arbeidsongeschiktheid heeft opgeleverd. Volgens Van Mierlo moeten de keuringseisen voor de WAO worden versoepeld, vooral als het gaat om het schatten van het inkomen dat de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte nog zelf zou kunnen verdienen. Volgens D66 worden van het huidige keuringssysteem vooral de laagste inkomens de dupe. Volgens VVD-leider Bolkestein kunnen discussies over de hoogte van de uitkeringen - zoals de WAO - beter volgend jaar bij de kabinetsformatie worden gevoerd, omdat daarover in de huidige Tweede Kamer toch geen overeenstemming is te bereiken.

Bolkestein richtte in zijn bijdrage de aandacht vooral op de organisatie van de sociale verzekeringen. Net als D66 en Groen Links vindt hij dat de bedrijfsverenigingen zo snel mogelijk moeten verdwijnen. Deze samenwerkingsverbanden van werkgeversorganisaties en vakbonden horen volgens deze partijen geen rol meer te spelen bij de uitvoering van de werknemersverzekeringen (WAO, WW en Ziektewet). Wöltgens liet vanmiddag weten dat volgens de PvdA de uitvoering wel moet worden geregionaliseerd, maar dat werkgevers en werknemers daarbij wel betrokken moeten blijven, zij het meer in een afstandelijke rol.