België plat door acties tegen plannen Dehaene

BRUSSEL, 24 NOV. Niet of nauwelijks treinverkeer in het land, lange files op de wegen naar Brussel, geen post, onderbroken radio- en tv-programma's en overal groepjes stakers die zich in de vrieskou verwarmen aan open vuurtjes - België beleeft vandaag zijn tweede stakingsdag van deze week tegen het crisisplan van de regering-Dehaene.

De acties zijn georganiseerd door de christelijke vakbond ACV. Maandag werd gestaakt in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Vandaag zijn de overige provincies aan de beurt, terwijl de spoorwegen en de post het vrijwel in het hele land laten afweten. Vrijdag volgt nog een nationale stakingsdag die op touw wordt gezet door de socialistische vakbond ABVV.

De acties zijn uitdrukkelijk niet bedoeld - zo probeert de leiding van de vakbonden duidelijk te maken - om de regering van premier Dehaene naar huis te sturen. Want als dat gebeurt zijn we, met de waarschijnlijke komst van een regering onder leiding van de liberaal Guy Verhofstadt, nog verder van huis, is de redenering.

De inzet is uitsluitend om wijzigingen aan te brengen in het crisisplan waarover christen-democraten en socialisten het begin vorige week eens werden, waarmee de Kamer vrijdagnacht instemde en waaraan de Senaat ten slotte gisteravond zijn zegen gaf. Sommige waarnemers menen dat Dehaene al wat wisselgeld achter de hand heeft, en dat om tactische redenen de bonden nog even de kans wordt gegund om stoom af te blazen. Pijnpunten in het crisisplan betreffen onder andere de verlaging van de prijscompensatie, de bevriezing van de lonen in 1995 en 1996 en verlaging van de kinderbijslag.

De stakingsoproep werd vrij massaal gevolgd. Door acties op Zaventem konden geen vliegtuigen vertrekken. Toegangswegen tot industrieterreinen en bedrijvenparken werden geblokkeerd. In Brussel ontbraken vanochtend de bussen en trams en ook de metro reed niet. De tv zou pas vanavond weer met de normale uitzendingen beginnen, in elk geval op tijd voor de uitzending van de voetbalwedstrijd Anderlecht-AC Milan.