Bedrijven lopen vele btw-miljoenen mis

ROTTERDAM, 24 NOV. Nederlandse bedrijven lopen tientallen miljoenen guldens mis doordat ze verzuimen bij export naar Europese landen btw terug te vorderen. Dat blijkt uit een onderzoek door Deloitte & Touche Tohmatsu International (accountants, belastingadviseurs) onder 600 Europese bedrijven.

Sinds 1 januari van dit jaar kunnen bedrijven volgens het nieuwe btw-verrekenstelsel de btw op geëxporteerde produkten terugvorderen. Van de Nederlandse bedrijven vordert slechts 33 procent alle btw bij export terug, 47 procent een deel en 20 procent niets.

Het nieuwe btw-verrekenstelsel in de Europese Unie levert voor bedrijven niet alleen administratieve maar ook financiële rompslomp op. Zo maakt slechts een derde van de ondernemingen volledig gebruik van de mogelijkheid om btw terug te vorderen bij export naar een ander land binnen de Unie.

De helft van de Nederlandse bedrijven heeft problemen met het opvragen van gegevens van hun klanten in andere EU-landen. Die gegevens met bijbehorend btw-identificatienummer zijn nodig voor een sluitende controle op de btw-afdracht en -verrekening.

Na het wegvallen van de Europese binnengrenzen moeten exporteurs bij handel met andere EU-landen zelf opgeven aan wie zij hebben geleverd. Dat geeft recht op terugvordering van btw in het land van oorsprong, terwijl de afnemer in het bestemmingsland btw-plichtig wordt.

Zeventig procent van de bedrijven is voorstander van de tweede fase van de btw-herziening, die in 1997 moet ingaan. Dan wordt de btw uitsluitend geheven in het land van oorsprong, en kan de buitenlandse afnemer de btw die hij in bijvoorbeeld Nederland heeft betaald in eigen land terugvorderen.