ABP mag meer in buitenland beleggen

DEN HAAG, 24 NOV. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) mag een groter deel van zijn vermogen in het buitenland beleggen. Minister Kok (financiën) heeft hiervoor toestemming gegeven.

Het ABP mag van het belegd vermogen straks tien procent in het buitenland beleggen; dat was tot nu toe vijf procent. Bij de presentatie van het jaarverslag 1992 drong ABP-voorzitter J.A.M. Reijnen afgelopen zomer aan om de mogelijkheden in het buitenland te beleggen, te verruimen.

Volgens hem raken de buitenlandse beleggingen de grens van maximaal vijf procent van het fondsvermogen, die wettelijk is vastgelegd.

Het ABP brak toen ook een lans om de grens voor beleggingen in aandelen te verhogen. Minister Kok heeft toestemming gegeven om de belegging in aandelen te vergroten van vijftien tot twintig procent. De totale omvang van beleggingen in zogeheten zakelijke waarden (aandelen en onroerend goed) mag nu dertig procent bedragen; dit was twintig procent.

Het pensioenfonds voor ambtenaren is aan wettelijke beperkingen gebonden. Het ABP valt vanaf 1 januari 1996 - wanneer het pensioenfonds is geprivatiseerd - onder de Algemene pensioen- en spaarfondsenwet. De uitbreiding van de beleggingen moet voor die tijd al zijn gerealiseerd.

Ultimo 1992 had het ABP een beleggingsportefeuille van ruim 170 miljard gulden. Het ABP denkt met de een versoepeling een beter rendement op de beleggingen te kunnen behalen, waardoor de premie kan worden verlaagd.

Het ABP behaalde vorig jaar een rendement op de beleggingen van 7,2 procent, tegen 7,3 procent in 1991.

Het fonds streeft ook naar een hoger rendement op de beleggingen om het zogeheten vermogenstekort te verminderen. Het vermogenstekort is vorig jaar gestegen met 6,8 miljard gulden tot 32,9 miljard gulden. Dit is het bedrag dat het ABP tekort komt om in de toekomst aan de financiële verplichtingen te voldoen.

Uit cijfers van het ABP blijkt dat de grote pensioenfondsen een kwart van hun vermogen in het buitenland hebben belegd. De beleggingsrestricties hebben niet verhinderd dat het ABP in de periode 1989-1992 een rendement van gemiddeld 7,5 procent heeft gerealiseerd over de beleggingen. Het rendement van andere grote pensioenfondsen is volgens het ABP in deze periode gemiddeld 6,5 procent geweest.