VU: instemming doelstelling vervalt

AMSTERDAM, 23 NOV. De formele instemming van nieuwe personeelsleden met de christelijke doelstelling van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de dispensatieregeling voor degenen die er niet mee instemmen, komen te vervallen.

Het bestuur van de Vereniging van de VU, formeel het hoogste gezag, heeft tot deze wijziging van de statuten besloten. Daarvoor in de plaats komt tijdens de sollicitatieprocedure een gesprek over de doelstelling. Daarin komt de vraag aan de orde welke bijdrage de sollicitanten zelf in hun werk aan de VU aan het realiseren van de doelstelling kunnen geven. Dat verslag weegt mee bij de beoordeling van de sollicitant. Als bij geen van de kandidaten een betrokkenheid aanwezig is, kan iemand worden voorgedragen die weliswaar niet betrokken, maar wel 'loyaal' is aan de christelijke VU-cultuur.