Verbod op huwelijk in kerk zonder burgerlijk huwelijk gehandhaafd

DEN HAAG, 23 NOV. Stellen die willen trouwen in de kerk moeten ook in de toekomst eerst naar het gemeentehuis. Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft besloten het verbod om in de kerk te trouwen zonder dat daaraan een burgerlijk huwelijk is voorafgegaan, te handhaven. Hij heeft dat meegedeeld in een brief aan de Raad van Kerken. Volgens de bewindsman zou een godsdienstige trouwplechtigheid die niet wordt voorafgegaan door een burgerlijk huwelijk leiden tot misverstanden over de vraag of een geldig huwelijk tot stand is gekomen.

In februari vorig jaar kondigde Hirsch Ballin zelf aan dat het verbod op een kerkelijk huwelijk zonder burgerlijk huwelijk zou worden opgeheven, zodat priesters en dominees ook ongehuwde stellen in de kerk zouden kunnen trouwen. “De minister wilde het verbod uit het burgerlijk en strafrechterlijk wetboek halen omdat hij het een verouderde bepaling vindt”, aldus een voorlichter van Justitie. Nu zijn - en blijven - priesters en dominees die ongehuwden trouwen strafbaar. Het schrappen van de verbodsbepaling had het mogelijk gemaakt dat bijvoorbeeld ook homoseksuele paren in de kerk kunnen trouwen. In een petitie hadden 147 gemeenten hierom gevraagd. De kerken zouden dan zelf kunnen bepalen of ze hiertoe willen overgaan.

Maar inmiddels is de minister van justitie ervan overtuigd dat burgers aan het godsdienstig huwelijk ten onrechte de betekenis zouden toekennen van een burgerlijk huwelijk - met de daaraan verbonden rechtsgevolgen, bijvoorbeeld om een verblijfsvergunning te krijgen voor een niet-Nederlandse partner of om aanspraak te kunnen maken op collectieve voorzieningen.

Ook vindt de minister het denkbaar dat bij een godsdienstige huwelijkssluiting polygame huwelijken zouden worden bevestigd in een kerkelijke plechtigheid. “Er mag geen misverstand over bestaan dat de grondslagen van ons rechtsstelsel elke vorm van medewerking aan de totstandkoming van polygame huwelijken uitsluiten”, aldus Hirsch Ballin in zijn brief aan de Raad van Kerken.