Van der Stoel: Regime Irak onderdrukt minderheden

NEW YORK, 23 NOV. De speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten, Max van der Stoel, heeft Irak beschuldigd van grove onderdrukking van de minderheden in het noorden en zuiden van het land. In een gisteren verschenen rapport zegt Van der Stoel dat Saddam Hussein probeert de bewoners van de moerassen in het zuiden aan zich te onderwerpen door boerengemeenschappen te bombarderen en de moerassen droog te leggen.

Van der Stoel noemt het streven van Saddam Hussein om het zuiden onder controle te krijgen allesoverheersend, maar beschrijft in zijn rapport ook een campagne tegen de Koerden in het noorden. De situatie van de minderheden wordt nog verslechterd doordat zij een veel te klein deel ontvangen van de humanitaire hulp aan het land.

Een inspectiecommissie van de Verenigde Naties heeft in Irak geen directe bewijzen gevonden voor gebruik van chemische wapens tegen de Shi'ieten in het zuiden. De commissie reisde het afgelopen weekeinde naar het gebied in Zuid-Irak dat door vluchtelingen was aangewezen als het doelwit van een aanval met chemische wapens in september. De resultaten van het onderzoek zijn nog niet definitief, omdat een verzameling grond- en watermonsters uit het gebied nog onderzocht moet worden.

In New York pleit de Iraakse vice-premier Tareq Aziz bij de Verenigde Naties voor opheffing van het verbod op de export van olie tegen zijn land. Verscheidene VN-ambassadeurs hebben echter al laten weten dat zij de tijd hiervoor nog niet rijp achten. (Reuter, AP, AFP)