Staking bij American Airlines ten einde

NEW YORK, 23 NOV. De staking bij de luchtvaartmaatschappij American Airlines is voorbij. Op verzoek van president Clinton zijn de bond voor luchtvaartpersoneel (APFA) en de directie van de luchtvaartmaatschappij weer om de tafel gaan zitten. Het personeel hervat het werk en beide partijen zijn akkoord gegaan met bindende arbitrage van regeringswege bij verdere meningsverschillen.

Daarmee is eind gekomen aan een staking die vorige week donderdag begon en die de grootste luchtvaartmaatschappij van de VS ongeveer 20 miljoen dollar per dag heeft gekost. Topman Bob Crandall verklaarde gisteren dat het verlies over het vierde kwartaal “heel groot” zal zijn en dat mede daardoor geheel 1993 net als vorig jaar een verlies zal opleveren.

De verzoeningspoging van president Clinton werd gedaan met hulp van de minister van transport, Federico Peña, en de minister van Arbeid, Robert Reich. De bemiddeling betekent dat als de onderhandelingen opnieuw vastlopen de overheid een voorstel zal doen voor overeenstemming, dat feitelijk bindend zal zijn voor beide partijen. Eergisteren wees Crandall elke overheidsbemiddeling nog pertinent af. Clinton had gisteren echter weinig overredingskracht nodig om Crandall alsnog over te halen. Volgens analisten kon hij zich een staking tijdens het Thanksgiving Day weekeinde (dat donderdag begint) niet veroorloven en koos hij eieren voor zijn geld.

De ingreep door Clinton wordt door analisten gezien als een verzoeningsgebaar in de richting van de vakbeweging, wier mening hij in verband met Nafta naast zich neergelegd had.

De beëindiging van de staking komt als een verrassing omdat beide partijen zich leken te hebben ingegraven. De bond speelde het hard door juist voor de feestdagen het bedrijf plat te leggen. American Airlines veroorloofde zich pesterijen door bijvoorbeeld te weigeren de gereedliggende uitreisvisa voor vliegtuigpersoneel dat zich in Brazilië bevond af te geven.

De 21.000 leden van de APFA onder het vluchtpersoneel van American Airlines riepen de staking uit voor de duur van elf dagen na het vastlopen van onderhandelingen tussen hun bond en AMR over een loonsverhoging van 7,8 procent en een eigen bijdrage in de ziektekostenverzekering. Daarnaast wilde de werkgever het grootste deel van het personeel een stand-by-status geven. Men zou 11 dagen per maand vrij hebben, maar een werkschema zou niet meer voorhanden zijn. Het personeel van het bedrijf behoort tot het slechtst betaalde in de luchtvaartindustrie. Jaarsalarissen liggen tussen de 14.000 en 34.000 dollar per jaar. Een stewardess met vijf jaar werkervaring verdient maar 20.000 dollar.

De APFA beschouwt het resultaat van gisteren als een overwinning. Denise Hedges, president van de bond, zei dat het doel, respect, is bereikt. “De eerste, en naar ik hoop enige, staking door vluchtpersoneel van American Airlines, is nu geschiedenis”, aldus Hedges.

American Airlines vervoert gemiddeld 200.000 passagiers per dag. Eigenaar AMR had vorig jaar een omzet van iets meer dan 14 miljard dollar maar leed een verlies van bijna 1 miljard dollar. Naar schatting tweederde van alle AA-vluchten is sinds donderdag opgeschort of vertrok zonder passagiers aan boord.

    • Lucas Ligtenberg