Serviërs blijven hulp blokkeren

SARAJEVO, 23 NOV. De Bosnische Serviërs en de autoriteiten in Joegoslavië (Servië en Montenegro) hebben de afgelopen dagen opnieuw hulpkonvooien naar de bevolking van Bosnië tegengehouden. De Bosnische Serviërs deden dat ondanks het vorige week onder VN-auspiciën bereikte akkoord, waarin ze beloofden de hulpverlening geen belemmeringen in de weg te leggen.

Zaterdag en zondag stuurden de Bosnische Serviërs tot twee keer toe hulpkonvooien, op weg naar de moslim-steden Tuzla en Gorazde, terug. Ze voerden aan dat de wegen door de sneeuw onbegaanbaar waren. VN-woordvoerders zeiden na de mislukking dat de lokale bevelhebbers mogelijk nog niet op de hoogte waren van het akkoord van vorige week maar houden ook rekening met de mogelijkheid dat de bevelhebbers dat akkoord simpelweg negeren.

In het akkoord beloofden de drie strijdende partijen de VN-hulporganisatie UNHCR niet te hinderen in de hulpverlening en zelfs de onderlinge strijd te staken als een hulpkonvooi moet passeren.

Gisteren waren het de autoriteiten van Joegoslavië die dwarslagen: zij eisten van hulpkonvooien documenten waarin toestemming voor het transport van goederen van Belgrado naar Bosnië wordt gegeven. Ze beriepen zich daarbij op een wet die vorig jaar door het federale parlement is aangenomen maar die tot dusverre niet is toegepast. Lyndall Sachs, de woordvoerster van de UNHCR in Belgrado, sprak gisteren van “een bureaucratische nachtmerrie”.

Waarom de Joegoslaven de wet opeens toepassen is onduidelijk. Door de weigering moesten gisteren VN-konvooien op weg naar Sarajevo, Tuzla en Srebrenica onverrichterzake naar Belgrado terugkeren. Zelfs een konvooi met voorraden voor de VN-soldaten in Tuzla slaagde er niet in Bosnië binnen te rijden.

Als gevolg van de Servische sabotage zijn de VN er sinds zondag slechts in geslaagd 78 ton hulpgoederen in Bosnië af te leveren. In normale tijden wordt per dag 1500 ton voedsel in Bosnië verspreid. (AP)