Rusland dreigt buren met 'passende' actie; 'Behandeling Russen criterium'

MOSKOU, 23 NOV. Rusland zal snel en met “gepaste maatregelen” reageren als in voormalige Sovjet-republieken buiten Rusland etnische Russen “onvriendelijk” worden bejegend.

Dat heeft de Russische minister van buitenlandse zaken, Kozyrev, gisteren gezegd in wat waarnemers beschouwen als de scherpst geformuleerde waarschuwing aan het adres van de andere vroegere Sovjet-republieken tot nu toe.

Kozyrev reageerde met zijn waarschuwing op de aanval die zaterdag in Azerbajdzjan door Armeniërs werd gepleegd op Vladimir Kazimirov, de Russische bemiddelaar in het conflict tussen Armenië en Azerbajdzjan om de enclave Nagorny Karabach. Bij de aanval, uitgevoerd met artillerievuur, bleef Kazimirov ongedeerd, maar werden diverse Azerbajdzjaanse soldaten die hem begeleidden gewond.

Kozyrev eiste gisteren een verontschuldiging van de Armeense regering en bestraffing van de daders van de aanslag. “De Russische zijde behoudt zich het recht voor de meest resolute maatregelen te nemen om zulke incidenten te voorkomen”, zo zei hij. Hij waarschuwde dat Rusland alle economische en militaire hulp aan Armenië en landen in de regio kan stopzetten. Kozyrev omschreef die regio, de Kaukasus, als “een zone waar Rusland speciale belangen en speciale verantwoordelijkheden heeft”. Bovendien dreigde hij met “middelen buiten bemiddeling en overleg” om het conflict tussen Armenië en Azerbajdzjan te beëindigen. Aan wat voor middelen daarbij wordt gedacht liet Kozyrev in het midden.

De minister maakte van de gelegenheid gebruik om het Russische beleid ten aanzien van de Russische minderheden buiten Rusland toe te lichten. “We zullen de Russischsprekende bevolking en Ruslands belangen in ere houden en verdedigen”, zei hij. Hij voegde daaraan toe dat de houding van de overheid ter plaatse ten aanzien van de Russische minderheid voor Moskou het belangrijkste criterium zal vormen voor de toewijzing van economische en militaire hulp: “Dat wordt de lakmoesproef voor de eerlijkheid van vriendschappelijke betrekkingen met elke staat”, aldus Kozyrev. Elke schending van de rechten van de Russische minderheden zal worden gezien als “een onvriendelijke daad die tot de meest resolute (tegen)maatregelen zal leiden”.

In de voormalige Sovjet-republieken buiten Rusland wonen naar schatting 25 miljoen Russen, wier status en positie een grote rol spelen in de huidige campagne voor de Russische parlementsverkiezingen van 12 december. Twee miljoen etnische Russen zijn de afgelopen jaren naar Rusland gevlucht voor etnisch geweld of echte dan wel vermeende discriminatie. (AP)