Rembrandtproject in nieuwe opzet verder

ROTTERDAM, 23 NOV. Het Rembrandt Research Project in Amsterdam, dat de authenticiteit van Rembrandts schilderijen onderzoekt, heeft een groep deelspecialisten als vaste medewerkers aangetrokken en gaat in een nieuwe opzet verder. Dat schrijft de Amsterdamse kunsthistoricus prof. dr. Ernst van de Wetering in een ingezonden brief in het toonaangevende internationale kunsthistorisch tijdschrift The Burlington Magazine. Hij heeft ook buitenlanders bij het project betrokken, onder wie de gerenommeerde Amerikaanse kunsthistoricus E. Haverkamp-Begemann, die samen met Van de Wetering en P. Schatborn, hoofdconservator van het Rijksprentenkabinet, in het bestuur zit.

In april van dit jaar maakten vier van de toen vijf leden van het project (drie oud-museumdirecteuren en een oud-hoogleraar kunstgeschiedenis, allen Nederlanders) via een brief in hetzelfde tijdschrift bekend dat zij hun medewerking aan het project staakten. op grond van hun leeftijd en omdat zij zich niet konden vinden in de nieuwe koers die door Van de Wetering was ingezet.

Bij het Rembrandtproject werd gewerkt met een indeling in drie categorieën: categorie A voor schilderijen die definitief aan Rembrandt zijn toegeschreven, B voor twijfelgevallen en C voor de 'afgeschreven' Rembrandts. Van de Wetering wil een minder rigide classificering hanteren. Ook wil hij meer overleg met specialisten (conservatoren, restauratoren, kunsthistorici en wetenschappers) alvorens definitief te publiceren of een Rembrandt 'echt' is of niet. Om tot een bredere interdisciplinaire aanpak te komen heeft Van de Wetering nu een aantal deelspecialisten ingeschakeld, die hij al eerder bij het project had betrokken, onder wie deskundigen op het gebied van literatuur over Rembrandt, signatuur, verf en schildersmateriaal, dendrochronologie en iconografie. Een groep doctoraalkandidaten zal onderzoek doen binnen het kader van het Rembrandt Research Project. Zij houden zich onder andere bezig met de geschiedenis van de kostuums in Rembrandts werk, de historische context van zijn werk, de zeventiende-eeuwse opvattingen over authenticiteit en de werkwijze van de ateliers in dat tijdperk.

Het Rembrandtproject heeft tot nu toe drie boeken opgeleverd. Twee moeten er nog verschijnen.

    • Gerda Telgenhof