Pleidooi voor handhaven richtlijn; Run werkgevers op ontslag van ouder personeel

ROTTERDAM, 23 NOV. Nederlandse bedrijven hebben de afgelopen maanden hun personeelsbestand versneld ingekrompen, om op deze manier nog gebruik te maken van de ouderenrichtlijn. Deze richtlijn, bedoeld om bij collectief ontslag werknemers van 55 jaar en ouder met voorrang te laten afvloeien, wordt per 1 januari aanstaande ingetrokken.

Werkgevers en werknemers, verenigd in de Stichting van de Arbeid, willen nu dat de ouderenrichtlijn voor onbepaalde tijd wordt gehandhaafd.

Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) kondigde eerder dit jaar aan de ouderenrichtlijn per 1 januari 1994 in te trekken. Naar nu bekend is geworden, hebben de sociale partners begin deze maand de minister gevraagd de ouderenrichtlijn voorlopig te handhaven. Het afschaffen van de regeling zou onder meer een negatief effect op de werkgelegenheid hebben.

Zo is volgens een woordvoerder van de Stichting van de Arbeid de afgelopen maanden een soort WIR-effect opgetreden, waarbij bedrijven versneld hun personeelsbestand inkrimpen. Ondernemingen zouden op deze manier nog snel gebruik willen maken van de ouderenrichtlijn, voordat deze definitief verdwijnt. “Een dergelijke reactie leidt tot verlies aan werkgelegenheid”, aldus de woordvoerder.

Beleidsmedewerker I. van Meester van de centrale werkgeversorganisatie VNO erkent dat bedrijven rekening houden met het verdwijnen van de richtlijn. “Maar”, onderstreept zij, “daarbij gaat het om reorganisaties die toch al in de planning zaten en nu eerder worden uitgevoerd.”

Verder willen de sociale partners de ouderenrichtlijn pas afschaffen als het zogenoemde leeftijdsbewust personeelsbeleid op brede schaal in het Nederlandse bedrijfsleven is doorgevoerd. Een dergelijke beleid, dat ervoor moet zorgen dat oudere werknemers langer blijven werken, ontbreekt op dit moment bij vrijwel alle ondernemingen.

De Vries vindt het met voorrang ontslaan van werknemers van 55 jaar en ouder juist haaks staan op een goed ouderenbeleid. Daarnaast meent de minister dat oudere werknemers langer aan het werk moeten blijven om de collectieve lastendruk (som van belasting en sociale premies) te verminderen en het draagvlak onder de economie en de sociale zekerheid te vergroten.

Al eerder gaf De Vries gehoor aan de oproep van de Stichting van de Arbeid om de ouderenrichtlijn te handhaven. De maatregel zou eerst op 1 april van dit jaar worden ingetrokken, maar de minister besloot tot uitstel wegens de tegenvallende economische situatie en de vele reorganisaties.

Wel dreigde De Vries vorig jaar financiële steun aan het saneringsplan van staalconcern Hoogovens te onthouden, omdat het bedrijf naar zijn mening te veel oudere werknemers op straat zette. Afgelopen weekeinde nog besloten ook de vakbonden en de werkgevers in de Nederlandse zeehavens dat werknemers van 55 jaar en ouder vervroegd kunnen uittreden.