Pakhoed slankt af bij tankopslag

Het havenconcern Pakhoed gaat per 1 februari zijn organisatie wijzigen. De raad van bestuur wordt ingekrompen van drie naar twee personen en in de kantoorsfeer zullen vijftig banen vervallen. Gestreefd wordt naar herplaatsing binnen het concern.

Het belangrijkste werkterrein, de olie- en chemie-activiteiten, wordt in drie groepen ingedeeld onder de algehele leiding van J. Bouwens. Internationale tankopslag komt onder leiding van J. Brouwer, Pakhoed Amerika onder R. Wansik. De haven- en transportactiviteiten komen onder leiding van E.W. Brongersma en R. Polman. De deelnemingen in Univar Corporation, Univar Europa en ECT vormen de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur via plaatsen in de respectieve raden van commissarissen.

De raad van bestuur is verkleind tot twee leden, N.J. Westdijk, voorzitter, en J.W. Berghuis, vice-voorzitter. Bestuurslid H.W. den Ouden kondigde eind augustus zijn vertrek al aan.