ONDERWIJSBELEID

Naar ik vrees lijden minister Ritzen en zijn ministerie aan een vorm van schizofrenie.

Terwijl men, nota bene, in het voortgezet onderwijs bezig is met het eerste jaar van een 'basisvorming' met een ongekend aantal verschillende vakken, constateert de minister, zeer zorgelijk, dat in het basisonderwijs moet worden overgegaan tot een beperking en concentratie van het aantal vakken, wil men deze op een aanvaardbaar peil brengen of handhaven.

Men behoeft niet over profetische gaven te beschikken om te voorspellen dat binnen afzienbare tijd een opvolger van Ritzen de tekortkomingen van de basisvorming ter discussie gaat stellen. Ik vermoed tegen het jaar 2000, als men de gevolgen hiervan is gaan ervaren in het volgende en hogere onderwijs; waarna men in de 21ste eeuw weer aan een herziening kan gaan werken, enzovoort.

    • Dr. E.M. Janssen