Nederlander krijgt doodstraf in Singapore

SINGAPORE, 23 NOV. Het doodvonnis tegen de Nederlander Johannes Van Damme is vanochtend in hoger beroep in Singapore bevestigd. Van Damme is schuldig bevonden aan drugssmokkel.

De drie rechters van Singapore's Hof van Beroep achtten bewezen dat ir. Van Damme (57) op de hoogte was van de inhoud van de koffer waarmee hij op 27 september 1991 op Changi, de internationale luchthaven van Singapore, werd ingerekend. Het valies bevatte 4,32 kilo heroïne, verborgen in een dubbele bodem. Wegens dat feit werd Van Damme al op 26 april ter dood veroordeeld door een lagere rechtbank.

Tijdens de twee uur durende zitting maakten de rechters duidelijk dat wat hen betreft onomstotelijk vaststond dat Van Damme 'in bezit' was van de gewraakte partij heroïne. Verder, zeiden zij, bestond 'het vermoeden' dat hij 'kennis had' van wat er in de koffer zat die hij op verzoek van een Nigeriaanse kennis van Bangkok naar Athene bracht. Het hof achtte het de taak van de verdediging om dit vermoeden te weerleggen en legde de bewijslast dus bij de verdachte. De door de staat toegewezen advocaat wist de rechtbank niet te overtuigen van Van Damme's onwetendheid, waarop het doodvonnis werd bevestigd. Beklaagde vertoonde geen uiterlijke tekenen van emotie.

Van Damme kan nu alleen nog een verzoek tot clementie indienen bij de president van Singapore. Alvorens daarover te besluiten laat het staatshoofd zich adviseren door het voltallige kabinet.

De advocaat van Van Damme wacht nu op een bericht van de gevangenisautoriteiten dat het clementieverzoek kan worden ingediend. Van Damme is overgebracht van de Changi-gevangenis naar Queenstown, een inrichting voor licht gestraften, omdat Changi's dodencellen volzitten.

Op dit moment wachten 42 gevangenen op de voltrekking van hun doodvonnis wegens drugsdelicten. Sinds de jaren tachtig is de doodstraf 'mandatoir' (verplicht) voor iedereen die wordt veroordeeld voor de invoer van meer dan vijftien gram heroïne in Singapore. Van Damme is de eerste blanke die in het stadstaatje ter dood is veroordeeld. De doodstraf wordt in Singapore voltrokken door ophanging.