NedCar wil onwilligen ontslaan

BORN, 23 NOV. De personenautofabriek NedCar gaat personeel dat de kantjes er af loopt ontslaan. Daarover is overeenstemming bereikt met de ondernemingsraad. NedCar ziet daarin de aangewezen methode om van overbodig personeel af te komen.

Wegens de malaise in de Europese autoindustrie is NedCar gedwongen het aantal te produceren auto's te verminderen met 5000 tot 10.000. Daardoor worden 100 medewerkers overcompleet.

Volgens directeur J. Huberts van het produktiebedrijf in het Limburgse Born gaat het om mensen die “herhaaldelijk in de fout gaan en alle schriftelijke waarschuwingen negeren”. Als ontslagredenen kunnen gelden: steevast te laat op het werk verschijnen, dronkenschap, maar ook scheldpartijen en het maken van obscene gebaren.

Huberts zegt voor de keuze te staan een algemene sanering toe te passen dan wel mensen te ontslaan die als onwillig worden aangemerkt. Eerder al liet hij weten het niet langer te tolereren dan zijns inziens een op de vijf medewerkers zijn werk niet naar behoren doet. Hij verwacht dat op deze manier per jaar 25 medewerkers het bedrijf zullen verlaten. Huberts zegt dat de ontslagen zich niet zullen beperken tot het produktiepersoneel maar ook tot de staf.

De maatregel heeft onder het personeel tot grote onrust geleid. Volgens produktiemedewerkers weet Huberts niet goed welke problemen zich afspelen op de werkvloer, maar Huberts zegt dat hij per week tenminste zes uur in de fabriek is. Huberts ziet het ontslag van zogenoemde onwillige medewerkers in het kader van de bezuiningsoperatie in de fabriek.