MOEDERTAAL

In zijn gevecht tegen het losing image van zijn partij (NRC Handelsblad, 16 november) doet staatssecretaris Wallage een merkwaardige uitspraak. Zo gaf hij een Turk, die zei thuis Turks te spreken, lik op stuk. Volgens Wallage moet die man thuis Nederlands spreken; anders integreert zijn kind niet goed in Nederland.

Dit is natuurlijk klinkklare onzin. Hoe kun je iemand nu verbieden thuis zijn moedertaal te spreken. Voor integratie zijn andere maatregelen nodig. Het zou leuk zijn eens na te gaan, wat bijvoorbeeld diplomaten en experts bij diverse internationale organisaties thuis spreken.

    • Irene Leeuwenburgh