Minister: beperkte aanpassing Betuwelijn mogelijk

PAG.9 HOOFDARTIKEL

DEN HAAG, 23 NOV. De meeste aanpassingen die de Tweede Kamer voorstelt om de overlast van de Betuwelijn te beperken, kunnen niet worden gehonoreerd. Dit antwoordde minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) gisteravond in het Kamerdebat over de Betuwelijn.

De oppositiepartijen VVD, D66 en GroenLinks toonden zich bereid tien miljard gulden uit te trekken voor de aanleg van een grotendeels ondergrondse Betuwelijn. Een Japans-Nederlandse aannemerscombinatie heeft voorgesteld de goederenspoorlijn van de Maasvlakte naar de Duitse grens voor dit bedrag in tunnels aan te leggen.

“Er is geen financiële ruimte om nog royaler te zijn dan we tot nu toe al zijn geweest”, zei de minister gisteren in het debat. Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA had eerder in het debat voor ruim één miljard gulden aan voorzieningen gevraagd om de geluidshinder op een aantal plaatsen terug te dringen.

Het kabinet heeft 6,4 miljard gulden voor de spoorlijn begroot. Premier Lubbers noemde vorige week suggesties van Kamerleden om twee miljard gulden extra uit te geven “krankzinnig”. Bedragen de extra kosten meer dan enkele honderden miljoenen guldens, dan komt er wat het kabinet betreft geen Betuwelijn.

Alleen voor Barendrecht wilde Maij-Weggen een voorlopige toezegging doen. “Als we ergens een handreiking doen, dan komt Barendrecht als eerste aan bod.” Voor de oplossing van de geluidsproblemen in deze gemeente hebben de coalitiepartijen 275 miljoen gevraagd. De situatie bij andere knelpunten waarvoor CDA en PvdA extra geld hadden gevraagd - zoals Zevenaar, Tiel en Gorinchem - noemde de minister minder ernstig.

Maij-Weggen wees pleidooien van de oppositie van de hand om de besluitvorming over de aanleg van de spoorlijn uit te stellen. Maij-Weggen betitelde de vraag naar meer onderzoek als “vluchtgedrag - uitwijkgedrag voor een strategische keuze die voor de hand ligt”.

Voordat met de aanleg van de Betuwelijn kan worden begonnen, moet de private financiering rond zijn, aldus de minister. Het kabinet rekent op een bedrag van 1,5 miljard gulden van particuliere geldschieters. Het kabinet heeft 700 miljoen gulden gereserveerd om tegenvallers bij het aantrekken van kapitaal op te vangen.