Machinisten dreigen met acties

ROTTERDAM, 25 NOV. De werkzaamheden van de machinisten bij de Nederlandse Spoorwegen mogen tot 1998 niet wezenlijk veranderen. Dit hebben de Vervoersbond FNV en de categorale spoorwegbond FSV vanochtend van de NS-directie geëist. Als de directie niet aan de eisen van de vakbonden voldoet, dreigen de bonden met acties.

Rond het middaguur duurde het overleg nog voort. Gisteren eisten ruim honderd machinisten op een vergadering van NS-directeur W. Döbken van de dienst exploitatie de toezegging dat zij de huidige variatie in hun werkzaamheden behouden. De machinisten vrezen dat de toekomstplannen van het spoorwegbedrijf een verschraling van het werk opleveren.

Zo zeggen de machinisten in de toekomst alleen nog op regionale treinen te mogen rijden en zien zij ook de komst van aparte machinisten voor stop- en sneltreinen met lede ogen aan. “We rijden straks alleen nog rondjes rond de kerk”, aldus de machinisten.

De NS erkennen dat “de variatie in het werk wat minder wordt”. De nieuwe opzet voor de machinisten zou echter nodig zijn om de efficiency te verbeteren. Volgens het spoorwegbedrijf gaat 33 procent van de werktijd van machinisten verloren door het overstappen van de ene op de andere trein en het wachten op de aansluitende trein. De NS willen dit percentage omlaag brengen naar 20.

Daarentegen zeggen de machinisten efficienter te kunnen werken als de dienstroosters doelmatiger worden opgesteld. Directeur Döbken wilde gisteren geen harde toezeggingen aan de machinisten geven over behoud van hun huidige werkzaamheden tot 1998. “Onmogelijk, omdat we niet weten hoe groot de omvang van het reizigers- en goederenvervoer op dat moment zal zijn”, aldus een NS-woordvoerder. De spoorwegen willen volgend jaar een efficiency-besparing van 20 miljoen gulden doorvoeren. In de jaren daarop moet die bezuiniging oplopen tot 50 miljoen gulden.