LETTERENSTUDIE

Jan Ludwig van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden probeert in NRC Handelsblad van 16 november afbreuk te doen aan de kwaliteit van sommige universitaire studies waaronder Algemene Letteren.

Hij is slecht geïnformeerd, als hij meent dat Algemene Letteren niet in de Universiteit thuis zou horen. Algemene Letteren Utrecht is een schoolvoorbeeld van academisch onderwijs. Het veronderstelt een brede belangstelling bij de student, leidt op tot specialistisch niveau, activeert bij de studenten een oordeelsvermogen over inhoud en samenhang van disciplines en levert studenten af die een volwaardige academische scriptie hebben geschreven. Dat velen daarnaast nog “twee rechterhanden” hebben, zodat ze er ook wat mee kunnen, beschouwen wij als “mooi meegenomen”.

    • Universiteit van Utrecht
    • PROF. DR. T. POLLMANN
    • coördinator Algemene Letteren