Kabinet wil hoogte van premies werknemers zelf blijven bepalen

DEN HAAG, 23 NOV. Het kabinet wil de hoogte van de premies voor de werknemersverzekeringen zelf blijven vaststellen. Daarmee kiest het tegen een aanbeveling van de Commissie-Buurmeijer die in de Tweede Kamer wel door het CDA, maar niet door de PvdA wordt gesteund.

Net als de PvdA-fractie beschouwt het kabinet de premies voor WW, WAO en Ziektewet als een onmisbaar instrument voor het inkomensbeleid. Staatssecretaris Wallage (sociale zaken) heeft dit de Tweede Kamer laten weten in een brief waarin het kabinet zijn opvattingen over de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie weergeeft. Volgens Wallage is de premievaststelling “onlosmakelijk” verbonden met het totale budgettaire beleid, inclusief maatregelen op het gebied van koopkracht en lastendruk.

De Commissie-Buurmeijer had voorgesteld de premies te laten vaststellen door het onafhankelijke orgaan dat straks ook het toezicht moet houden op de organen die de sociale verzekeringen uitvoeren. De minister van sociale zaken zou volgens de commissie alleen achteraf correcties kunnen aanbrengen wanneer er “onaanvaardbare risico's” zijn genomen.

Het kabinet stelt voor bij komende wetswijzigingen de bedrijfsverenigingen nog slechts een tijdelijke status te geven. Het deelt de keuze van de Kamer dat de uitvoering van werknemersverzekeringen regionaal moet worden opgezet en niet langer per bedrijfstak. Ook het nog op te richten Gemeenschappelijk instituut voor bedrijfsverenigingen wordt daarom slechts voor een beperkt aantal jaren ingesteld, aldus Wallage. Het kabinet gaat de SER advies vragen over de wijze waarop de uitvoering kan worden geregionaliseerd.

Het kabinet wijst het voorstel af van de commissie om een regeringscommissaris te belasten met de invoering van de aanbevelingen die de Tweede Kamer wel overneemt. Wallage schrijft dit een wezenlijke taak voor de verantwoordelijke bewindspersoon voor de sociale zekerheid te vinden. “Als een van de belangrijkste conclusies van de parlementaire enquête is dat partijen elkaar te lang in een verlammende greep hebben gehouden, dan is het zaak dat deze verlamming door de politiek zelf wordt doorbroken.”

Het kabinet neemt de voorstellen van de commissie over de Ziektewet niet over; het wil eerst de resultaten afwachten van de nieuwe wet die volgend jaar ingaat. Het kabinet wijst de WAO-voorstellen van Buurmeijer af; het vreest bovendien dat ze voor een deel strijdig zijn met internationale afspraken.