Hof berispt regering in Belgisch meelschandaal

BRUSSEL, 23 NOV. Het Brusselse Hof van Beroep heeft gisteren voor politieke opschudding gezorgd door vier grote meelfabrikanten geen straf wegens fraude op te leggen. Het Hof meent dat de Belgische regering “zelf een grote morele verantwoordelijkheid draagt” voor de vergrijpen die massaal in de Belgische meelsector zijn gepleegd. De rechter ging akkoord met het pleidooi van de advocaat van de grootmaalderij Ceres dat de overheid de verdachten vrijwel verplichtte tot fraude. Het Hof verklaarde de verdachten wel schuldig, maar legde hen geen straffen op wegens verzachtende omstandigheden. Het viertal had zich in de jaren tachtig schuldig gemaakt aan het systematisch zwart leveren van bloem aan honderden Belgische bakkers. In totaal werd er voor drie miljard frank aan belastingen ontdoken.

Uit onderzoek bleek dat vrijwel de hele Belgische bakkerij- en molenaarsbranche in die jaren systematisch grote delen van hun omzet buiten de boeken hielden. De fiscus heeft inmiddels met ruim 1500 bakkers en maalders een schikking getroffen over de na te vorderen bedragen. Het Hof van Beroep zegt nu impliciet dat de politiek medeplichtig was doordat het verzuimde het sterk fraude-gevoelige stelsel van forfaitaire belastingen voor de bakkerijen tijdig te saneren. In praktijk bleek de fiscus altijd de opgave van de bakker te accepteren. Fraude was daardoor erg gemakkelijk en kwam dan ook op grote schaal voor. De verdachte meelfabrikanten verdedigden zich met de stelling dat ze gedwongen waren om zwart te leveren, omdat de bakkers anders elders kochten. De uitspraak van de rechter, die in feite neerkomt op vrijspraak, wordt in Brussel beschouwd als een ernstige berisping van de politiek.