Grafiek: De Nederlandse economie is veel meer dan ...

Grafiek: De Nederlandse economie is veel meer dan die van andere landen afhankelijk van de internationale handel.

Bijna de helft van het bruto nationaal produkt (bnp) wordt geëxporteerd en 40,7 procent van de inkomsten wordt besteed in het buitenland. De som van import en export als percentage van het bnp kan oplopen tot meer dan 100 procent omdat een land een groot deel van de produktie kan verkopen aan het buitenland. België en Luxemburg exporteren als economische unie bij voorbeeld ter waarde van 53,6 procent van het bnp. Deze landen kopen daarnaast met het verdiende geld buitenlandse produkten ter waarde van 54,4 procent van het bnp. De totale afhankelijkheid van de handel bedraagt dus 108 procent van het bnp van de twee landen. De zich al jarenlang voortslepende Gatt-onderhandelingen hebben als doel handelsbelemmeringen weg te nemen. Hierdoor zou de nu zeer lage handelsafhankelijkheid van landen als de VS en Japan moeten stijgen.

    • Kim Wannet