Fortis-groep verhoogt premie voor autoverzekering

UTRECHT, 23 NOV. Fortis, de combinatie van de Nederlandse verzekeraar Amev, de VSB Bank en de Belgische verzekeraar AG Groep (22.000 werknemers), heeft ondanks goede resultaten in het derde kwartaal premieverhogingen voor de autoverzekeringen in het vooruitzicht gesteld. De schaderesultaten in Nederland zijn vooral voor de autopolissen in de eerste negen maanden van dit jaar slecht geweest en achtergebleven bij de verwachtingen.

Dit heeft Fortis vanochtend bekendgemaakt. In de eerste drie kwartalen van dit jaar heeft het concern, dat de cijfers in ecu's geeft, een winst geboekt van omgerekend 778 miljoen gulden vergeleken met 690 miljoen gulden in de overeenkomstige periode van 1992 bij een omzetstijging van 14,2 miljard tot 15 miljard gulden.

De koers van Amev reageerde vanochtend nauwelijks op het nieuws van de 'positieve resultaatontwikkeling die te danken is aan vrijwel alle landen en sectoren'. De winstverwachting voor het gehele jaar bleef ongewijzigd: hoger bedrijfsresultaat en een hogere nettowinst. In 1992 respectievelijk 958 miljoen en 952 miljoen gulden.

Vooral het Nederlandse levensverzekerings-, het VSB-bankbedrijf en het Belgische schadebedrijf zorgden voor de stijging van het bedrijfsresultaat. Het concern wist de verliezen in de schade te verminderen, maar vooral door Nederland zijn de uitkomsten van schadeverzekeringen nog steeds negatief. Het resultaat in de overige schadeverzekering van Fortis is licht verbeterd. In België is de gunstige ontwikkeling van de schaderesultaten doorgegaan. De Spaanse en de Engelse schadeverzekeringsbedrijven hebben in positieve zin bijgedragen aan de resultaten. In de Verenigde Staten hebben de resultaten in overige schadeverzekering ook enigszins onder druk gestaan.

Het bedrijfsresultaat van Fortis in de levensverzekering liet volgens Fortis 'een mooie groei zien vooral in Nederland'. De Amerikaanse Fortis-ondernemingen hebben door in te spelen op de te verwachten veranderingen in de gezondheidszorg het resultaat verhoogd.

De rentedaling heeft het resultaat van het Nederlandse bankbedrijf ten voordele beïnvloed. De opbrengsten aan commissies en provisies zijn wederom toegenomen. De winst op de verkoop van de aandelen General Bank heeft de omvang van de geïnde waardeverschillen aanzienlijk doen stijgen.

Bij Amev steeg de winst met 12 procent van 387,4 miljoen gulden tot 434,5 miljoen gulden en ging de winst per aandeel (gecorrigeerd voor het aantal uitstaande aandelen) met 11 procent omhoog van 5,54 naar 6,14 gulden. Daarmee ligt de winststijging hoger dan voor het hele jaar door analisten is geprognosticeerd. Analisten schatten de winst per aandeel rond de 7,95 gulden, vier procent meer dant de 7,64 gulden winst die Amev vorig jaar liet zien.

Het aandeel van Amev in de winst van Fortis nam toe van 345 miljoen tot 389 miljoen gulden, terwijl het saldo van de overige baten en lasten van 42,4 miljoen naar 45,6 miljoen ging. De winst per aandeel Amev zal dit jaar iets hoger uitvallen dan die over 1992.

Het aandeel van de AG Groep in de winst van Fortis steeg van 6,3 miljard tot 7,2 miljard Belgische frank (380 miljoen). Het nadelige saldo van overige baten en lasten daalde van 1,1 miljard tot 921 miljoen frank. Uiteindelijk steeg de winst van 5,2 tot 6,3 miljard frank en de winst per aandeel van 173,7 tot 209 frank. AG verwacht een hogere winst dan over 1992.