De Moor Leidse gastschrijver

AMSTERDAM, 23 NOV. Margriet de Moor is in het studiejaar 1994-1995 gastschrijver aan de Leidse Universiteit.

Zij geeft een aantal gastcolleges aan studenten en houdt voor een groter publiek de aan het gastschrijverschap verbonden Albert Verwey-lezing.

Het gastschrijverschap, een initiatief van de Leidse Letterenfaculteit, de K.L. Pollstichting en NRC Handelsblad, is in 1985 ingesteld om het contact tussen de literatuur en de academische wereld te verbeteren. Over het voortbestaan van het gastschrijverschap bestaat op dit moment onzekerheid, maar de drie initiatiefnemers hebben zich in ieder geval garant gesteld voor het collegejaar 1994-1995.