'Buikgevoel' beheerst Nederlandse managers

ROTTERDAM, 23 NOV. Nederlandse managers geven geen leiding op basis van gegevens, maar vanuit hun eigen denkwereld. Op basis van hun 'buikgevoel'. Dit concludeert drs. J.B.J. Zuidema, manager van de Vereniging Management en Arbeid Nieuwe Stijl op basis van een onderzoek onder 300 managers die een congres in Rotterdam bezochten.

Volgens Zuidema handelen managers vooral op basis van hun gevoel. “Dit gevoel benadert niet de waarheid. De Nederlandse manager lijdt namelijk aan een slechte zelfperceptie,” aldus Zuidema.

Zij heeft dit onderzocht door eerst leidinggevenden te vragen of hun medewerkers tevreden zijn en op grond waarvan zij dat denken en vervolgens aan niet leidinggevenden te vragen of zij tevreden zijn. De verschillen zijn groot. Drie kwart van de managers meent dat de medewerkers tevreden zijn. Slechts 39 procent doet daar systematisch onderzoek naar. De rest voelt dat kennelijk zo aan.

Slechts 44 procent van de niet leidinggevenden denkt dat de medewerkers van hun bedrijf tevreden zijn. Dat grote verschil, 75 procent versus 44 procent, demonstreert volgens Zuidema de zelfoverschatting van de manager. Die zelfoverschatting staat werken aan kwaliteit in de weg, aldus Zuidema.

Zij heeft ook onderzocht hoe de manager omgaat met de bestaansgrond van bedrijven: de klant. Uit het onderzoek blijkt dat 63 procent van de respondenten denkt op de hoogte te zijn van de wensen van de klant. Maar 37 procent meet echter regelmatig en op systematische wijze de wensen van de klant.

Als een manager al systematisch onderzoek doet, dat meet hij de 'harde factoren': financiële gegevens zoals het aantal klachten en de produktie-uitval. Meet 'zachte' factoren zoals communicatie, houding en gedrag worden nauwelijk gemeten (28 procent). Zuidema pleit voor meer aandacht voor deze factoren, omdat deze van doorslaggevende betekenis kunnen zijn.