Bestuursleden MVV nog vast

MAASTRICHT, 23 NOV. De officier van justitie in Maastricht heeft de inverzekeringstelling van de vier bestuursleden van MVV verlengd.

Persofficier mr. J. Nabben maakte gisteravond bekend dat het verhoor van de bestuursleden en van de algemeen directeur nog in volle gang is. Hij voegde er aan toe dat niet moet worden uitgesloten dat nog meer aanhoudingen zullen plaatsvinden in verband met het onderzoek naar mogelijke valsheid in geschrifte en het verstrekken van verkeerde inlichtingen aan de belastingen bij de club. Afgelopen weekeinde werden voorzitter, secretaris, penningmeester en technisch adviseur aangehouden.