Balladur wil lagere lasten voor werkgever

PARIJS, 23 NOV. Frankrijks premier Balladur wil de werkgeverslasten de komende vijf jaar dertig procent verlagen. Dat ziet hij als de enige mogelijkheid de economische bedrijvigheid in zijn land weer op gang te brengen.

Met dit voorstel reikt Balladur verder dan de net aangenomen werkwet en presenteert hij zich impliciet als kandidaat om president Mitterrand op te volgen.

In de eerder deze maand aangenomen Loi Quinquennale wordt gestreefd naar een verlaging van de werkgeverslasten tot vijftien procent. Na zonda zijn kabinet in speciale zitting bijeen te hebben geroepen heeft de minister-president nu meegedeeld dat de daarin vervatte maatregelen nog niet ver genoeg gaan. Wil de verdwenen groei in de Franse economie terugkeren, dan is meer nodig om bedrijven aan te moedigen mensen te huren.

Het voorstel kijkt in de eerste plaats naar de lonen tot anderhalf keer het minimumloon. Om aan de onderkant van de arbeidsmarkt meer langdurige werklozen en aanstaande werklozen aan werk te helpen wil Balladur op de sociale premies bezuinigen. De werkgeverspremies voor werkloosheid moeten omlaag. Bovendien moeten de premies ziektewet worden verlaagd.

De belangrijkste bron om de miljarden die dit gaat kosten op te vangen, denkt Balladur te vinden in het verhogen van de BTW. Door die te verhogen laat hij importeurs op gelijke voet meebetalen voor de sociale zekerheid in Frankrijk, zonder dat de Franse industrie en de Franse werknemer er een concurrentienadeel van ondervinden.

    • Marc Chavannes