ATHEISTISCH?

In het artikel 'Onkerkelijkheid staat niet gelijk aan ontkerstening' van Walter Goddijn in NRC Handelsblad van 16 november, staat een zin die mij blijft achtervolgen:

“Zo 'atheïstisch' was dat communisme nu ook weer niet, want de huidige paus heeft (...) betoogd dat er toch veel goeds zat in het communisme als tegenstrever van het kapitalisme, dat grote delen van de bevolking laat verhongeren.”

Als de paus dat inderdaad gezegd heeft, heeft hij ook eens iets verstandigs geuit, maar wat dat te maken heeft met het al of niet atheïstisch zijn van het communisme blijft voor mij een groot raadsel.

    • J.J.W. Blok