Arrestaties bij ING-bank wegens 'witwassen'

AMSTERDAM, 23 NOV. De Amsterdamse politie heeft de afgelopen twee weken drie medewerkers van de valuta-afdeling van de ING Bank gearresteerd. Zij worden verdacht van het witwassen van criminele gelden. In september werd de 45-jarige medewerker A.A. van de ING Bank gearresteerd op dezelfde verdenking.

De drie bankmedewerkers waren werkzaam op de valuta-afdeling van het hoofdkantoor in Amsterdam Zuid-Oost. Alle vier de verdachten zijn inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek tegen de vier verdachten gaat volgens Justitie door.

Volgens een woordvoerder van de ING is het “uitermate zuur” dat de bank met deze affaire wordt geconfronteerd. “Juist omdat we als eerste en enige bank in Nederland al in 1989 onze wisselactiviteiten hebben gestopt en afscheid hebben genomen van een grote reeks cliënten.” Volgens de woordvoerder werd in 1989 het wisselkantoor in het centrum van Amsterdam, waar ook de 45-jarige A.A. werkzaam was, opgedoekt en werden de grote valutatransacties uitsluitend vanuit het hoofdkantoor in Zuidoost gevoerd. Alleen grote bedrijven en vertouwde cliënten zouden daar nog grote bedragen kunnen wisselen.

Sinds 1989, zegt de bank, zijn transacties omgeven met zware beveiligingsprocedures. Volgens Justitie strekt het onderzoek naar de witwaspraktijken van de vier bankmedewerkers zich uit tot ná 1990. “We zullen al onze medewerking aan justitie verlenen”, verklaarde de woordvoerder van de ING desgevraagd.

Justitie bevestigt dat in het onderzoek naar de vier verdachten de bank als zodanig niet is betrokken. Volgens justitie zijn er geen aanwijzingen dat de bank de witwaspraktijken heeft gedoogd of mede heeft georganiseerd.

Pag.2: Twijfel over aanpak van witwassen

“Je weet als grote bank niet of je misbruikt wordt”, aldus de woordvoerder van de ING. “Je kan aan iemands gezicht niet zien of hij crimineel is”. Volgens de woordvoerder heeft de bank de agfelopen jaren alle maatregelen die mogelijk zijn.

Eerder hadden bronnen binnen de ING in deze krant hun twijfel uitgesproken of de aanpak van de bank tegen witwaspraktijken voldoende stringent waren. Zo zou de ING geen geschreven richtlijnen of geen geschreven intern reglement hebben waarin staat hoe werknemers dienen te handelen als zij grote bedragen onder ogen krijgen. De woordvoerder van de ING ontkent dit. Volgens hem zouden er wel degelijk vergaande instructie aan het personeel bestaan. Sinds de lente is er een zogeheten meldkamer opgericht die verdachte transacties moet controleren. De meldkamer zou tevens dienen als informatie-centrum voor medewerkers die twijfels hebben over bepaalde transacties. Hoeveel meldingen er door de ING zijn doorgeven aan de Criminele Recherche en Informatiedienst (CRI) kon de woordvoerder nog niet zeggen. Wel zou de ING al sinds meer dan een jaar 'van harte' meewerken aan de nieuwe regeling waarbij vanaf volgend jaar banken en geldinstellingen voor elke transactie boven de 25.000 gulden een melding moeten doen bij de CRI.

Bij de arrestatie in september van de eerste verdachte ontkende woordvoerder van de bank dat het zou gaan om het witwassen via de bank door middel van het wisselen van buitenlandse valuta. De medewerker zou slechts zijn 'financiële kennis' aan de drugsbende ter beschikking hebben gesteld.

Volgens de Amsterdamse officier van justitie Van Capelle was dit een 'te beperkte weergave van de feiten' zijn, en zou er wel degelijk via de bank zijn witgewassen.