Achterban CDA tegen afschaffing minimumloon

DEN HAAG, 23 NOV. Het verkiezingsprogramma van het CDA zal op het punt van het minimumloon waarschijnlijk worden aangepast. Een aantal regionale afdelingen alsmede het Vrouwenberaad en de CDA-Jongeren, hebben grote bezwaren tegen het schrappen van het minimumloon, zoals in het ontwerp-programma wordt voorgesteld.

Dat is gebleken tijdens de raadpleging van de achterban van het CDA over het verkiezingsprogramma. Het schrappen van het minimumloon om werkgelegenheid te bevorderen was het meest controversiële voorstel. Beoogd lijstrekker E. Brinkman had de afgelopen weken op veel spreekbeurten zich aan dit voorstel gecommitteerd, terwijl minister B. de Vries (sociale zaken) juist een verklaard tegenstander van de maatregel is.

Ten minste vijf Kamerkringen, de lokale CDA-afdelingen in Noord-Brabant, Amsterdam, Rotterdam, Friesland en Groningen, verwachten dat afschaffing niet de werkgelegenheid zal opleveren, die de programcommissie ervan verwacht. Voorzitter E. Wermuth van de Kamerkring Amsterdam zegt: “Het is de vraag of de afschaffing van het minimumloon noodzakelijk is om werkgelegenheid te realiseren. De laagste lonen zijn altijd nog zo'n tien tot vijftien procent hoger dan het minimumloon. We zien veel meer in een getrapte benadering.”

Daarbij wil Wermuth eerst de sociale partners vragen de laagste CAO-lonen omlaag te brengen. Dat zou kunnen door de laagste CAO-schalen niet verbindend te verklaren. “Als dat niet genoeg banen oplevert kunnen de laagste bruto-loonkosten voor de werkgevers in de laagste loonschalen naar beneden worden gebracht”, aldus Wertmuth. Dat komt overeen met de voorstellen in het PvdA-programma. Pas als dat onvoldoende soelaas biedt, “komt de vraag van afschaffing aan de orde, waarbij wij eerder nog denken aan verlaging”, zegt Wermuth.

Afdelingen als Gelderland en Den Haag hebben geen bezwaar tegen het schrappen van het minimumloon. Zij willen wel uitdrukkelijk in het verkiezingsprogramma opgenomen zien dat een nieuw sociaal minimum wordt gedefinieerd. Dat hangt nu samen met het minimumloon. Voorzitter Van Laarhoven uit Gelderland noemde het programma op dit punt onduidelijk.